Top of Page Top of Page

(067) 427 99 37 , (044) 237 36 66

ул. Златоустовская 2/4, Киев, 01135, Украина

Апеляційне оскарження

Ab omni iudicio provocari licet /будь-яке рішення підлягає оскарженню/

Право людини і громадянина на судовий захист відноситься до цивільних прав, причому, містить в собі юридичну гарантію від свавілля як з боку окремих осіб, так і держави водночас.

Конституцією України передбачається ряд гарантій, однією з яких є право судового захисту, який передбачений ст. 55 Конституції України, згідно з якою права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Це означає, що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку.

Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створені або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші порушення прав та свобод.

Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке відповідно до ст. 64 Конституції України не може бути обмежене.

Також зазначеною статтею кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це означає, що кожен, тобто громадянин України, іноземець, особа без громадянства, має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, якщо їх рішення, дія чи бездіяльність порушують або обмежують права і свободи зазначених осіб або перешкоджають їх здійсненню, а тому вимагають правового захисту в суді.

Такі скарги підлягають безпосередньому розгляду в судах незалежно від того, що прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший порядок їх розгляду (оскарження до органу, посадової особи вищого рівня по відношенню до того органу і посадової особи, що прийняла рішення, вчинила дії або допустила бездіяльність). Подача скарги до органу, посадової особи вищого рівня не перешкоджає оскарженню цих рішень, дій або бездіяльності в суді.

Юристи нашої компанії готові представляти Ваші інтереси в апеляційних інстанціях на всіх етапах процесу Вашої справи.