Top of Page Top of Page

(067) 427 99 37 , (044) 237 36 66

Viber, WhatsApp: (063) 955 10 96

Апеляційне оскарження

Повідомлення про помилку

  • Notice: Trying to get property of non-object в block_block_view() (рядок 245 із /var/www/sunrise/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object в block_block_view() (рядок 245 із /var/www/sunrise/modules/block/block.module).
Ab omni iudicio provocari licet /будь-яке рішення підлягає оскарженню/

Адвокати нашої компанії представляють інтереси юридичних та фізичних осіб в судах апеляційної інстанції з приводу оскарження ухвал (вироків) суду першої інстанції по кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справах не тільки в Україні, та й в усьому Світі.

Апеляційне оскарження – це сукупність дій суду апеляційної інстанції та осіб, які беруть участь у справі, що здійснюється з метою перевірки законності та обґрунтованості актів суду першої інстанції, що не набрали законної сили, і повторного розгляду справи по суті. Апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Згідно зі ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна особа має право на справедливий і публічний розгляд її справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Право людини і громадянина на судовий захист відноситься до цивільних прав, причому, містить в собі юридичну гарантію від свавілля як з боку окремих осіб, так і держави водночас.

Конституцією України передбачається ряд гарантій, однією з яких є право судового захисту, який передбачений ст. 55 Конституції України, згідно з якою права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Це означає, що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Право на судовий захист є конституційним правом людини, яке не може бути обмежене, крім випадків, передбачених Конституцією України (стаття 64).

Однією з гарантій реалізації цього права є апеляційне оскарження судових рішень як одна з основних засад судочинства в Україні, що може бути обмежене лише законом (п.8 ч.1 ст. 129 Конституції України).

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку постанови суду першої інстанції повністю або частково. Ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду повністю або частково у випадках, встановлених чинним законодавством.

Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створені або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші порушення прав та свобод.

Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке відповідно до ст. 64 Конституції України не може бути обмежене.

Також зазначеною статтею кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це означає, що кожен, тобто громадянин України, іноземець, особа без громадянства, має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, якщо їх рішення, дія чи бездіяльність порушують або обмежують права і свободи зазначених осіб або перешкоджають їх здійсненню, а тому вимагають правового захисту в суді.

Такі скарги підлягають безпосередньому розгляду в судах незалежно від того, що прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший порядок їх розгляду (оскарження до органу, посадової особи вищого рівня по відношенню до того органу і посадової особи, що прийняла рішення, вчинила дії або допустила бездіяльність). Подача скарги до органу, посадової особи вищого рівня не перешкоджає оскарженню цих рішень, дій або бездіяльності в суді.

Якщо Вам потрібна допомога кваліфікованого адвоката, звертайтесь до нас для визначення і узгодження подальших дій.

ad