Top of Page Top of Page

(067) 427 99 37 , (044) 237 36 66

Viber, WhatsApp: (063) 955 10 96

Заява на отримання дозволу на імміграцію в Україну

Повідомлення про помилку

 • Notice: Trying to get property of non-object в block_block_view() (рядок 245 із /var/www/sunrise/modules/block/block.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object в block_block_view() (рядок 245 із /var/www/sunrise/modules/block/block.module).

Заява про надання дозволу на імміграцію подається Заявником особисто, або через законного представника до відповідного органу державної влади України:

 • особами, які постійно проживають за межами України, - до дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном за місцем їх постійного проживання;
 • особами, які перебувають в Україні на законних підставах, - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції в Україні.

За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою або подаватися через довірену особу за наявності нотаріально посвідченої довіреності від Заявника.

За неповнолітніх осіб, а також осіб, яких у встановленому порядку визнано недієздатними, заяву про надання дозволу на імміграцію подають їх законні представники (батьки, усиновителі, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують обов'язки опікунів і піклувальників).

Якщо іммігрує один з батьків, якого/яку супроводжують неповнолітні діти, він/вона повинен подати заяву чоловіка/дружини, посвідчену нотаріально, про те, що він/вона не заперечує проти імміграції дітей разом з батьком/матір'ю. У випадку відсутності такої згоди батько/мати повинен подати рішення відповідного державного органу про залишення дітей при батькові/матері.

Зазначене рішення має бути легалізоване консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Для надання дозволу на імміграцію в Україну до заяви додаються такі документи:

 • три фотокартки;
 • копія документа, що посвідчує особу;
 • документ про місце проживання особи;
 • відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває в шлюбі);
 • документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Крім вищезазначених документів подаються:

 • документ, що підтверджує підтримку клопотання центральним органом виконавчої влади України (для осіб, зазначених у п.1 ч.2 ст. 4 ЗУ "Про імміграцію");
 • копії документів, що підтверджують відповідність рівня кваліфікації спеціаліста або робітника вимогам, передбаченим у переліку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці (для осіб, зазначених у п.2 ч.2 ст. 4);
 • копії статуту та/або зареєстрованих договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність та довідка з банку про надходження іноземної інвестиції в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше $100 000 (для осіб, зазначених у п.3 ч.2 ст. 4);
 • копії документів, що засвідчують родинні стосунки з громадянином України (для осіб, зазначених у п.4 ч.2, п.1 ч.3 ст.4);
 • документ, який підтверджує, що особа раніше перебувала в громадянстві України (для осіб, зазначених у п.5 ч.2 ст.4);
 • копії документів, що засвідчують родинні стосунки з іммігрантом, і документ про те, що іммігрант не заперечує проти їх імміграції та гарантує їм фінансове забезпечення на рівні не нижчому від прожиткового мінімуму, встановленого в Україні (для осіб, зазначених у п.6 ч.2 ст.4);
 • копія документа, що підтверджує встановлення особі статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (для осіб, зазначених у п.8 ч.2 ст.4);
 • документ, що підтверджує факт проходження військової служби у Збройних Силах України (для осіб, зазначених у п.9 ч.2 ст. 4);
 • копії документів про призначення опікунами чи піклувальниками над громадянами України або про встановлення над ними опіки чи піклування громадянина України (для осіб, зазначених у п.2 ч.3 ст.4);
 • документи, що підтверджують право особи на набуття громадянства України за територіальним походженням відповідно до ст.8 ЗУ "Про громадянство України" (для осіб, зазначених у п.3 ч.3 ст.4);
 • подання центрального органу виконавчої влади України про те, що імміграція особи становить державний інтерес для України (для осіб, зазначених у п.4 ч.3 ст.4);
 • документи, що підтверджують отримання статусу закордонних українців, або копії документів, що засвідчують родинні стосунки із закордонними українцями (для осіб, зазначених у п.5 ч.3 ст.4).

Особи, які постійно проживають за межами України, за винятком осіб, зазначених у п.1, п.3 ч.3 ст.4, разом із заявою про надання дозволу на імміграцію подають також довідку про відсутність судимості.

Якщо за дії, пов'язані з наданням дозволу на імміграцію, законодавством України передбачена сплата державного мита або консульського збору, разом із заявою подається документ про його сплату.

У разі неподання особою всіх необхідних документів, заява про надання дозволу на імміграцію не приймається. Термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати одного року з дня її подання. Дозвіл на імміграцію дійсний протягом року з дня його видачі.